Juridische kennisgeving

    Intercommunale IDETA – Publiekrechtelijke burgermaatschappij die de vorm van een coöperatie heeft aangenomen.

    Hoofdzetel: Quai Saint-Brice, 35 – 7500 Doornik

    Ingeschreven in het handelsregister van Doornik onder nummer 0241.098.844

    e-mail : info@ideta.be | tel. Nummer +32 69 23 47 01