Bescrijving

In «Invisibles» (de Onzichtbaren) is het werk van Bruno Lombardo geïnstalleerd in dialoog met de strijderssporen van de inwoners van het gebouw Rue des Cam- peaux. Het werk wordt begeleid door het collectief Droit au Logement (het recht op een logement) en de illustrator van REL6, die gedurende 2 jaar samen een strijd hebben geleverd naar aanleiding van een brand van hun gebouw en de uitdrijving van 33 gezinnen die er woonden en er hun thuis hadden. Dit had een fait divers kunnen blijven, een zoveelste demonstratie van de politieke onkunde van het beheer van behuizing waarvan de zwaksten onder ons het slach- toffer zijn en de zwaarste tol betalen. Maar dit werd hier een ander verhaal.... De mensen van de vzw l’Etape aanhoren en vangen de verhalen op van de huurders bewoners en hun strijdverhalen om hun verloren waardigheid af te dwingen en terug op te eisen. Hun recht om een waar- dige behuizing op te eisen en weg te geraken uit de precaire toestanden die er ge- beuren in Doornik. Hier worden deze mistoestanden aan de tand gevoeld, wordt er een gezicht aan gegeven en wordt het zichtbaar gemaakt. «Invisibles», zijn ook de arbeiders die onze stad renoveren en waarvan Bruno Lombardo de bouwwerven afstruint en neerpoot in zijn schetsboek. De voorbijbangers staan hem te woord en klagen over de werven. De schetsen en de aquarellen van de landschapschilder Bruno Lombardo vangen de schoonheid op van de stedelijke chaos en de werfmachines door de mensen die er in werken, uit te wissen. Misschien om onze aandacht te trekken op de lege plaatsen waar wij in ons le- ven plaats willen geven aan hen die onzichtbaar zijn (en gewist werden). De tentoonstelling «Invisibles» getuigt van de nood aan samen te kunnen leven en aandacht te schenken aan de anderen, in de stad, waar een smeltkroes van levens samenkomen en levens en bestemmingen mekaar kruisen zonder dat we mekaar durven aan te kijken.

Vernissage : 06/10 | 17h00 Dévernissage : 21/10 | 17h00 Visite guidée (avec collectif d’habitants) : 21/10 | 17h00 > 20h00

Partners

Andere tentoonstellingen in de buurt

Andere design-
en kunstwerken in de buurt

Lokaliseren op de kaart